Nabór

INFORMACJE

Witam serdecznie

Przesyłam Państwu kilka informacji i druków, dotyczących udziału w zajęciach Sekcji LA KS AZS AWFiS Gdańsk :

Załączniki dotyczą:

-płatności

-zgody na udział w zajęciach (dane do wiadomości KS AZS AWFiS Gdańsk, proszę dostarczyć na najbliższy trening).

-przynależności do Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk i ubezpieczenia NNW (wypełnioną i podpisaną deklarację, wraz ze zdjęciem legitymacyjnym, i gotówką 95 zł, proszę przekazać trenerowi na początku października, ubezpieczenie zawierane jest na czas trwania roku akademickiego).

-badań sportowo-lekarskich po ukończeniu 10 roku życia.

Treningi odbywają się w dniach trwania roku szkolnego, w przypadku dni wolnych informacje o tym czy ćwiczymy, czy mamy wolne, będziemy przekazywać na bieżąco.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Grzegorz Skoczko

Kierownik Sekcji LA

KS AZS AWFiS Gdańsk

Badania lekarskie 2017

Deklaracja przystąpienia do AZS 2017

Deklaracja udziału w zajęciach 2017

Płatności 2017